วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,695,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,695,300.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content