วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรด้าน Credit Academy ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรด้าน Credit Academy ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,992,982.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,992,982.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content