วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL สำหรับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ยี่ห้อ WINCOR NIXDORF PROCASH 280 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL สำหรับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ยี่ห้อ WINCOR NIXDORF PROCASH 280 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

607,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

607,500.00

วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content