วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทานธุรกิจเชิงลึก (Due Diligence) ด้านกฎหมาย เพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสามัญ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทานธุรกิจเชิงลึก (Due Diligence) ด้านกฎหมาย เพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสามัญ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,001,620.73

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,001,620.73

วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content