วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,917,550.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,917,550.00

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร