วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาออกแบบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธนาคารเพื่อสังคม ให้เป็นกลไกหลักในการดำเนินธุรกิจ การขับเคลื่อนกระบวนการ และการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก (GSB Transformation) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาออกแบบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธนาคารเพื่อสังคม ให้เป็นกลไกหลักในการดำเนินธุรกิจ การขับเคลื่อนกระบวนการ และการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก (GSB Transformation) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

20,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,360,998.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content