วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 20 User ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 20 User ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

754,992.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

754,992.00

วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content