วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAS Model Manager, SAS Analytics Pro, SAS/ACCESS Interface to PC File จำนวน 1 license โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAS Model Manager, SAS Analytics Pro, SAS/ACCESS Interface to PC File จำนวน 1 license โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,445,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,445,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content