วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,356,376.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,356,376.00

วันที่ประกาศ : 27 ม.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content