วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management System : CardM) ส่วนระบบงานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management System : CardM) ส่วนระบบงานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

16,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

16,400,000.00

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content