วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CMS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน GIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CMS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบงาน GIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

18,417,060.00

วันที่ประกาศ : 6 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร