วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,749,968.89

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,749,968.89

วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content