วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารออมสิน ประจำปี 2560 (Sustainability Report) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารออมสิน ประจำปี 2560 (Sustainability Report) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร