วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,393,625.55

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,393,625.55

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร