วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) Module : Zero rate โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) Module : Zero rate โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,830,137.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,830,137.50

วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content