วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง งานจ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1 – 90 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง งานจ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1 – 90 วัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content