วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินภาค ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินภาค ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

576,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

576,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content