วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,123,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,123,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content