วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,560,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,499,999.36

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content