วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบลิฟต์โดยสารให้กับธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบลิฟต์โดยสารให้กับธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,112,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,112,000.00

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content