วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,143,232.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,143,232.00

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content