วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการ Facebook Closed Group เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Event and Communication of Practice) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการ Facebook Closed Group เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Event and Communication of Practice) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

900,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

900,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content