วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจันทน์ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจันทน์ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,150,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,150,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content