วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานเช่าซื้อตามหลักศาสนาอิสลาม ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานเช่าซื้อตามหลักศาสนาอิสลาม ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,070,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,070,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content