วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,599,990.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,599,990.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร