วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสกู๊ปข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสกู๊ปข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,700,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,700,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content