วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,555,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,555,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content