วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบริษัทภายนอกจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนทัศนศึกษาเพื่อเผยแพร่ภารกิจ ธนาคารออมสิน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบริษัทภายนอกจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนทัศนศึกษาเพื่อเผยแพร่ภารกิจ ธนาคารออมสิน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,602,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,602,500.00

วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content