วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับสื่อออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับสื่อออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,200,027.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,200,027.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content