วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,568,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,568,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content