วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการคลังเอกสาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการคลังเอกสาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

วงเงินงบประมาณ

78,258,652.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

78,258,652.00

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content