วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีคัดเลือก “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีคัดเลือก “

วงเงินงบประมาณ

1,600,000.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร