วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าว ออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าว ออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

979,371.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

979,371.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content