วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ณ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ณ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

6,700,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,482,250.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content