วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

850,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

849,487.50

วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content