วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

9,483,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,445,000.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content