วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Enterprise Service Bus (ESB) ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Enterprise Service Bus (ESB) ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,759,992.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,759,992.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content