วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Dual Interface Credit Card สำหรับให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Dual Interface Credit Card สำหรับให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,673.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,749.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content