วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,423,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,384,376.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content