วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,815,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,620,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content