วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,544,760.34

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,544,760.34

วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content