วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินออมสิน จำนวน 5 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินออมสิน จำนวน 5 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,114,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,114,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร