วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อแท็บเล็ต ยี่ห้อ Apple สำหรับเป็นของรางวัลพิเศษในกิจกรรมส่งเสริมการออมสำหรับเด็กและเยาวชนในวาระวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อแท็บเล็ต ยี่ห้อ Apple สำหรับเป็นของรางวัลพิเศษในกิจกรรมส่งเสริมการออมสำหรับเด็กและเยาวชนในวาระวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,080,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,080,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content