วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,000,000.00

วันที่ประกาศ : 11 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content