วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Loan Origination and Process Systems ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และระบบงานมาตรฐานสำเร็จรูป Software Open Source ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Loan Origination and Process Systems ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และระบบงานมาตรฐานสำเร็จรูป Software Open Source ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

45,336,950.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

45,336,950.00

วันที่ประกาศ : 6 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content