วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาโครงการสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาโครงการสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

9,980,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,980,459.28

วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content