วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) และการ Scanning 1 ปี ด้วยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) และการ Scanning 1 ปี ด้วยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,600,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content