วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,910,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,910,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content