วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,509,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,509,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content