วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร GSB Innovation Grand Slam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร GSB Innovation Grand Slam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,695,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,695,000.00

วันที่ประกาศ : 17 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content